Tietosuojaseloste

Yhteenveto Yellow Film & TV- konsernin (”Yellow Film & TV” tai ”me”) tietosuojakäytännöistä:

Kuvaamme tässä tietosuojaselosteessa, miten henkilötietojasi kerätään, käsitellään ja suojataan Yellow Film & TV-konsernin toiminnassa. Yellow Film & TV suojaa yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun

Edellytämme, että perehdyt hyvin tähän tietosuojaselosteeseen ennen kuin osallistut toimintaamme tai muutoin annat tietojasi meille. Jos et hyväksy tämän tietosuojaselosteen mukaisia käytäntöjämme, et voi käyttää kaikkia palveluitamme, kuten rekrytointikanavaa, tilata katalogiamme taikka osallistua tapahtumiimme tai tuotantoihimme.

REKISTERINPITÄJÄT

Yellow Film & TV Oy, yhdessä samaan konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden kanssa. Tytäryhtiöt ovat rekisterinpitäjiä oman toimintansa osalta.

Vastaanottaja: Tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjän osoite: Hermannin rantatie 10, 00580 Helsinki, Suomi
Sähköposti: privacy(at)yellowfilm.fi

LUPAUKSEMME

Yellow Film & TV suojaa yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

MISTÄ KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA?

Keräämme henkilötietoja sekä sinulta itseltäsi että muista lähteistä. Osan tiedoista saamme sinulta suoraan, esimerkiksi kun olet työntekijämme, käytät rekrytointikanavaamme tai lähetät meille työhakemuksesi muuta kautta, ilmoittaudut yleisöksi tuotantoomme, tilaat ohjelmakatalogimme tai osallistut järjestämäämme kilpailuun sosiaalisessa mediassa. Lisäksi voimme saada tietojasi myös yhteistyökumppaneiltamme ja asiakkailtamme sekä tietyissä lain sallimissa tilanteissa myös muilta konsernin työntekijöiltä. Tietojen kerääminen voi tapahtua verkkosivustollamme myös automaattisesti teknisen toteutuksen, kuten evästeiden, välityksellä.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?

Käsittelemämme tiedot voivat vaihdella sen mukaan, millä tavalla ja mitätarkoitusta varten asioit kanssamme. Voimme kerätä sinusta muun muassa seuraavia tietoja:

Jos haet meille töihin, voimme lisäksi kerätä sinusta seuraavia henkilötietoja:

Jos olet työntekijämme, voimme lisäksi kerätä sinusta seuraavia henkilötietoja:

Jos osallistut tuotantomme tekemiseen työntekijänä, alihankkijan edustajana, harjoittelijana, avustajana tai muussa roolissa, voimme kerätä sinusta lisäksi

Lisäksi verkkosivustoamme käyttäessäsi, voimme kerätä sinusta myös seuraavia teknisiä tietoja:

Voimme kerätä tietoja verkkopalveluidemme käytöstä esimerkiksi evästeiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto tallettaa vierailijan selaimelle, ja joka lähettää verkkosivun ylläpitäjälle tietoja vierailijan vieraillessa uudelleen sivustolla. Voit poistaa evästeet käytöstä selainasetuksista.

Rekrytointikanavassamme tiettyjen henkilötietojen antaminen on pakollista, jotta hakemuksesi käsittely rekrytointikanavan kautta on mahdollista. Jos et anna pakolliseksi merkittyjä henkilötietoja, et voi jättää meille hakemusta verkkosivuston rekrytointikanavan kautta. Tässä tapauksessa voit kuitenkin lähettää meille avoimen avustaja-, harjoittelija- tai työhakemuksen rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Huomioithan, että mitä enemmän tietoja annat meille hakemuksessasi, sitä paremmat mahdollisuudet hakemuksellasi on erottua muiden hakemusten joukossa.

MIHIN TARKOITUKSEEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA JA MIKÄ ON KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE?

Käsittelemme henkilötietojasi liiketoimintamme tarpeisiin. Voimme käsitellä henkilötietojasi lainsäädäntöön perustuen muun muassa työnantajavelvoitteiden suorittamiseksi ja työnhakuprosessin toteuttamiseksi.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi sopimuksen toteuttamiseksi, kuten työsopimuksen toteuttamiseksi, rekrytoinnin suorittamiseksi rekrytointikanavan kautta, ohjelmakatalogimme tai uutiskirjeemme toimittamiseksi taikka muun sopimuksen toteuttamiseksi.

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös oikeutetun etumme perusteella. Oikeutettu etu tarkoittaa, että meillä on oikeus käsitellä henkilötietoja silloin, kun rekisteröidyn ja meidän välillämme on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, jota arvioitaessa punnitaan rekisteröidyn etuja, kuten perusoikeuksien toteutumista, suhteessa meidän etuumme, ja kerättyjen tietojen luonnetta, käyttötarkoituksia sekä tietoturvaa. Oikeutettuja etujamme ovat esimerkiksi immateriaalioikeuksien hallinnointi ja hyödyntäminen, viestintä, suoramarkkinointi, markkinointi- ja mielipidetutkimukset, avustaja- ja yleisöluettelon ylläpitäminen, sekä tietojen analysointi, tilastointi ja liiketoimintamme kehittäminen.

Joissakin tilanteissa saatamme pyytää sinulta myös suostumusta tietojesi käsittelyyn.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme tietojasi ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi sekä mahdollisen muun pakottavan lainsäädännön, kuten työlainsäädännön ja kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi. Tietojesi säilytysaikaan vaikuttaa myös se, missä yhteydessä ja mitä tarkoitusta varten tietosi on kerätty. Alla olemme listanneet esimerkkejä siitä, miten säilytysajat määräytyvät.

Henkilötietojesi säilytysaika määräytyy seuraavien kriteerien perusteella:

Huomaathan, että edellä mainituista kriteereistä huolimatta meillä voi olla pakottavaan lainsäädäntöön perustuva velvollisuus käsitellä tiettyjä sinua koskevia tietoja (kuten työlainsäädännön tai kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi) kauemmin, jolloin käsittelemme tietoja ainoastaan kyseisen lainsäädännön noudattamiseksi.

KETKÄ VOIVAT KÄSITELLÄ TIETOJASI JA LUOVUTAMMEKO NIITÄ KOLMANSILLE TAHOILLE?

Tietojasi käsitellään Yellow Film & TV-konsernin sisällä. Voimme luovuttaa tietojasi esimerkiksi viranomaisille, mikäli lainsäädäntö velvoittaa meitä luovuttamaan tiedot. Lisäksi voimme luovuttaa tuotantoihin liittyviä henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme, kuten TVkanaville ja elokuvalevittäjille. Mahdollisen liiketoiminnan myynnin tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä voimme luovuttaa tietojasi liiketoiminnan ostajalle tai muulle yritysjärjestelyyn liittyvälle relevantille taholle.

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita ja palveluntarjoajia, mutta tällöin emme luovuta heille tietojasi siten, että he voisivat käyttää niitä muihin kuin meidän määrittelemiimme käyttötarkoituksiin. Alihankkijamme ovat sopimuksin velvoitettuja huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi sekä noudattamaan muutoinkin kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Käyttämämme alihankkijat ja palveluntarjoajat käyttävät tietojasi ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla eivätkä he voi käyttää niitä muihin käyttötarkoituksiin.

SIIRRÄMMEKÖ TIETOJASI EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Voimme kuitenkin joissain tapauksissa siirtää tietojasi EU:n ulkopuolelle, mikäli se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai tietojen teknisen ylläpidon vuoksi edellyttäen, että EU:n tietosuoja-asetuksessa mainitut edellytykset täyttyvät, eli että palveluntarjoajamme on sitoutunut soveltamaan asianmukaisia suojatoimia, kuten EU:n komission hyväksymiä vakiolausekkeita.

MITEN VOIN VAIKUTTAA HENKILÖTIETOJENI KÄSITTELYYN?

Sinulla on oikeus vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn seuraavilla tavoilla:

Voit itse hallita rekrytointikanavaan antamiasi tietoja kirjautumalla sillä käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jonka olet valinnut jättäessäsi hakemuksen rekrytointikanavamme kautta.

Mikäli haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköisesti osoitteeseen privacy(at)yellowfilm.fi tai postitse yllä mainittuun rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

MITEN SUOJAATTE HENKILÖTIETONI?

Olemme rajoittaneet henkilötietojesi käsittelyn ainoastaan niille Yellow Film & TV -konsernin työntekijöille, joille on työtehtäviensä vuoksi tarpeen käsitellä mainittuja tietoja. Kullakin työntekijällämme on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana henkilötietoja sisältäviin järjestelmiimme.

Meillä on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot ja käytännöt henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Palvelimemme ovat asianmukaisesti suojattuja. Ulkopuolisten palveluntarjoajiemme kanssa tehdään kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät henkilötietojen luottamuksellista ja lainsäädännön vaatimukset täyttävää käsittelyä ja suojaamista.

VOITTEKO MUUTTAA TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA?

Kehitämme yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjämme ja palvelujamme jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa. Lisäksi lainsäädännön ja laintulkinnan muutokset voivat aiheuttaa muutoksia tietosuojakäytäntöihimme ja tähän selosteeseen.

Suosittelemme perehtymään tietosuojaselosteemme sisältöön säännöllisesti. Löydät ajantasaisen tietosuojaselosteen verkkosivustoltamme. Tarvittaessa saatamme myös ilmoittaa muutoksista sinulle suoraan antamiasi yhteystietoja käyttäen.

KENEEN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ TIETOSUOJA-ASIOISSA?

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat muutoin olla yhteydessä koskien tätä tietosuojaselostetta tai henkilötietojen käsittelyä Yellow Film & TV -konsernissa, pyydämme sinua ensisijaisesti lähettämään sähköpostia osoitteeseen privacy(at)yellowfilm.fi. Voit olla tietojesi käsittelyä koskevissa kysymyksissä yhteydessä myös postitse (osoite yllä).

VIIMEKSI PÄIVITETTY

27.11.2023